Zakres Działalności

  • Opracowywanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych do ochrony prawnej.
  • Zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografia układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych do ochrony prawnej.
  • Prowadzenie obrony spraw zgłoszonych do ochrony prawnej w trakcie ich rozpatrywania przed Urzędem Patentowym RP.
  • Prowadzenie wszystkich innych spraw związanych z uzyskanie i utrzymaniem ochrony prawnej.
  • Prowadzanie badań patentowych.
  • Sporządzanie umów.

Kontakt

Adres:

Biuro Usług Patentowych
Regina Kozłowska
ul. Pomorska 4/16
50-218 Wrocław

regina@kozlowska-patent.com

Telefon:

(+48) 509-268-433